Scandeat Food & Beverage Group S.L. avser att registrera bolag i Sverige (Mittegetvin AB) för att kunna bli leverantör till Systembolaget. I samband med detta erbjuder vi fler att bli delägare i våra viner och vår nya verksamhet som vinimportör i Sverige. 

Efter sju års arbete med Spanska viner tycket vi att vår produktportfölj är så konkurrenskraftig och intressant att vi nu vill ta steget från e-handlare till att bli leverantör till Systembolaget och deras kunder.

Det nya bolaget kommer att erbjuda både sina egna produkter och och andras till konsumenter i Sverige genom Systembolagets beställningssortiment och de 448 butiker och 480 ombud där upphämtning kan göras. Bolaget kommer även att erbjuda vissa produkter till restaurangkunder.

Med Mittegetvin AB vill vi skapa en kooperativ form av importhandel som ger tusentals konsumenter möjligheten att bli delägare i våra egna viner och på så sätt skapa motiverade kunder och engagerade lokala ambassadörer. En affärsidé och marknadsföringsstrategi som bygger på det växande intresset för mat, vin och social sammanhang på nätet och i dagliga livet. Att servera sitt eget vin kommer göra många middagar mer intressanta och inspirerande för våra andelsägare.

De första vinerna som ska lanseras till Systembolagets kunder har redan provats under en längre period och vi kan inte vara mer nöjda med resultatet. Vårt boxvin anser de flesta konsumenter och experter vara marknadsledande och det är givetvis intressant när många importörer gör sina största vinster på just det produktsegmentet. Systembolaget sålde 104 miljoner liter boxvin till ett värde av 7,6 miljarder kronor under 2022.

Framåtblickande mål för de första 36 månaderna

Bolagets försäljningsprognos är satt till cirka 480 000 liter.

Vår ambition är att nå 10 000 medlemmar och andelsägare i våra viner som erlagt en medlemsinsats av SEK 1500.

Erbjudandet i korthet

Teckningskurs: SEK 74,00 per aktie

Minsta teckning: 150 Aktier

Högsta teckning: 30 000 Aktier*

Värdering: 15 680 000 SEK**

Teckningsperioden gäller från 13 November 2023 till 31 januari 2024.

Vid tilldelning utsändes mailbesked samt brev av er avräkningsnota, inbetalning gäller som ert kvitto.

Kontakt

Stefan Gåhlin

Mobil: 072-5007112

E-post: stefan@scandeat.com

*Totalt antal aktier i bolaget blir 200 000

**Vår egen värdering är baserad på de producentavtal och varulager som bolaget kommer att ha från start. En oberoende värdering kommer att göras sex månader efter att bolaget har blivit leverantör till Systembolaget.